Alvetus

Centro Integral de Servizos Sociais
Sobre Nós

Alvetus

Centro Integral de Servizos Sociais
Sobre Nós

Centros

Vivenda Comunitaria

Vivenda Comunitaria Alvetus é un servizo público integrado na rede de servizos sociais, para a promoción da convivencia da poboación envellecida.

Residencia de Maiores

A Residencia para persoas maiores é un centro de vivenda permanente e común no que se presta asistencia integral e continua ás persoas maiores. Temos 20 prazas para os grados I, II e III.

Centro de Día

O Centro de día ten como obxectivo proporcionar un conxunto de atención desde unha perspectiva integral e normalizadora.

Centro Social

Centro Social ten un carácter polivalente dotado dos recursos materiais e humanos. 

Programas

Xantar en Compañia

Xantar en compañía, un programa complementario que consiste en ofrecer comida diariamente ás persoas que o precisan.

Prevención á Dependencia

Actividades de Prevención á dependencia, consiste en ofertar de luns a xoves actividades de prevención á dependencia para persoas maiores.

Xantar sobre Rodas

Xantar sobre rodas, coa creación do servizo de catering, o que se pretende é ofrecer comida a diario no fogar da persoa maior.

Lavandería

Lavandería, o que se pretende con este servizo é lavar a roupa dos/as usuarios/as, que non son capaces de facelo debido ás súas limitacións.

4

Centros

4

Programas

32

Aloxados

Novas do centro

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all
  • 1