Vivenda Comunitaria

Vivenda Comunitaria Alvetus é un servizo público integrado na rede de servizos sociais, para a promoción da convivencia da poboación envellecida. Defínese como un equipamento de pequeno ou mediano tamaño destinado a albergar en réxime de convivencia case familiar a un número máximo de 12 persoas que, sendo autónomas ou tendo dependencia moderada de grao I, niveis 1 e 2,  non presenten graves problemas de mobilidade.