Residencia de Maiores

Residencia para persoas maiores é un centro de vivenda permanente e común no que se presta asistencia integral e continua ás persoas maiores. Temos 20 prazas para os cursos I, II e III.
Dentro da residencia temos o servizo estancias nocturnas é un recurso de atención a persoas maiores e/ou dependentes que por diversas causas necesitan atención en horario nocturno, por incapacidade para valerse por si mesmos, imposibilidade de recibir coidados nocturnos por parte dos seus coidadores de apoio, por carencia destes ou pola necesidade de supervisión nocturna.