Centro Social

Centro Social ten un carácter polivalente dotado dos recursos materiais e humanos a través dos cales se desenvolven programas básicos de actuación  do nivel de atención primaria, dirixidos toda a poboación.
É un establecemento aberto aos usuarios dos servizos sociais.