Xantar en Compañía

Xantar en compañía programa complementario que consiste en ofertar diariamente a comida ás persoas que o precisen, e que teñan a capacidade de poder trasladarse ao centro social Alvetus co fin de cubrir as súas necesidades alimentarias básicas e facilitar as súas relacións sociais e afectivas.
Ofértase a posibilidade de trasladar aos usuarios ao centro con regreso ao seu domicilio.
A modalidade pode ser días soltos, semanal ou mensual.