Prevención á Dependencia

Actividades de Prevención á dependencia, consiste en ofertar de luns a xoves actividades de prevención á dependencia para persoas maiores que teñan a capacidade de poder trasladarse ao centro social para realizar talleres baseados en actividades relacionadas coas  areas sensoriais (estimulación dos sentidos),  motrices ( flexibilización,  tonificación,  lateralidad, coordinación  motriz, equilibrio estático, dinámico e marcha) e cognitivas (atención, linguaxe, memoria, funcións executivas e de concentración).