Xantar sobre Rodas

Xantar sobre rodas, coa creación do servizo de cátering que oferta diariamente a comida no domicilio da persoa maior ou discapacitada que o necesite, xa que, ou non dispón dá capacidade de levar a cabo tal tarefa ou non pode ser atendida pola súa familia.
A modalidade pode ser días soltos, semanal ou mensual.